Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności

Ochotniczki

Olga Preiss

Olga Preiss to jedna z niewielu osób z Polski, które dołączyły w Hiszpanii do antyfaszystowskich milicji POUM. Urodziła się w październiku 1907 roku w Stryju (obecnie w Ukrainie) w mieszczańskiej rodzinie żydowskiej. W 1926 roku wyjechała do Paryża na studia medyczne, dzięki którym została lekarką.

Sala Grünstein

Sala Grünstein, a volunteer in the medical service of the International Brigades. She was born in 1912 in Wieluń (Poland). In 1932 she went to Paris to study, and as a result became a bacteriologist and chemist. During this period she was active in the left-wing organisation of Jewish students "Kampf". 

Adela Korn

Adela Korn urodziła się w 1909 roku w Krakowie, z zawodu była krawcową. Pod koniec lat 20. w poszukiwaniu pracy wyjechała do Belgii, gdzie następnie działała w związku zawodowym modniarek oraz w lewicowych organizacjach. Przed wyjazdem do Hiszpanii w marcu 1937 roku wstąpiła od Komunistycznej Partii Belgii.

Dorota Lorska

Dorota Lorska (z d. Goldszajder) urodziła się w 1913 roku w Kielcach. W 1930 roku wyjechała na studia do Pragi, gdzie ukończyła wydział lekarski na Uniwersytecie Karola. Od wczesnych lat młodości przejawiała zainteresowanie walką ruchu robotniczego, pozostawała jednak bezpartyjna. W 1937 roku wzięła fikcyjny ślub, aby jako Dora Klein móc zmienić obywatelstwo i wyjechać legalnie do Hiszpanii ze szpitalem polowym im. Jana Amosa Komeńskiego.

Zofia Szleyen

Zofia Szleyen was born in 1904 in Łódź. She completed her chemistry studies at the Jagiellonian University in Cracow and then worked in a chemical-analytical laboratory and hospital in Łódź. She was a member of the Trade Union of Chemists and Bacteriologists, sympathized with the communist movement and wrote articles for the press. In May 1937, she left for Spain.

Judyta Zimmer

Judyta Zimmer "Duszka" - born in 1908 in Złoczów (now Ukraine), in 1930 goes to France to begin medical studies. While there, she joined the Communist-affiliated Federation of Students and the French Communist Youth. After finishing her studies, in February 1937, she arrived in Spain to support the Republic in its fight against fascism.