O nas

Jako Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności działamy na rzecz przywracania pamięci o osobach, organizacjach i ruchach wykluczonych z dominującej narracji historycznej. W centrum naszego zainteresowania znajdują się Dąbrowszczacy – antyfaszystki i antyfaszyści z Polski, którzy jako ochotniczki i ochotnicy wzięli udział w hiszpańskiej wojnie domowej (1936-1939) walcząc z faszyzmem w obronie Republiki Hiszpańskiej.

Początki naszej działalności sięgają 2015 roku, gdy powołaliśmy do życia inicjatywę “Łapy precz od ul. Dąbrowszczaków” celem powstrzymania zmiany nazwy ulicy w ramach procesu tzw. dekomunizacji. Podczas tej kampanii przeprowadziliśmy i przeprowadziłyśmy wiele działań zarówno protestacyjnych, jak i przywracających pamięć o Dąbrowszczakach: wydarzenia rocznicowe, pokazy filmowe, debaty i dyskusje, pikiety, zbieranie podpisów pod petycjami i listami otwartymi, udział w posiedzeniach komisji ds. nazewnictwa miejskiego oraz sesjach Rady m.st. Warszawy; nawiązaliśmy i nawiązałyśmy także współpracę z organizacjami z zagranicy zajmującymi się pamięcią o Brygadach Międzynarodowych.

Dzięki tym działaniom historia ochotników i ochotniczek antyfaszystowskich powróciła do publicznego dyskursu, a przede wszystkim pojawiła się na nowo w społecznej pamięci.

W 2017 roku sformalizowaliśmy i sformalizowałyśmy naszą aktywność powołując do życia Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności, aby poszerzyć możliwości działania. Oprócz kontynuacji dotychczasowej działalności, rozpoczęliśmy i rozpoczęłyśmy realizację nowych projektów, takich jak m.in. wydanie komiksu opartego o losy Dąbrowszczaków, przygotowanie publikacji pamiętników polskich ochotników, stworzenie w warszawskiej przestrzeni miejskiej muralu poświęconego Dąbrowszczakom oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych.

Pamięć o “ochotnikach wolności” – jak nazywano osoby wstępujące w szeregi Brygad Międzynarodowych – ich postawach i wartościach, uważamy za szczególnie ważną w obliczu narastającej fali nacjonalizmu, uprzedzeń i nierówności. Jesteśmy przekonani i przekonane, że historia Dąbrowszczaków i ich walki “za wolność waszą i naszą” zasługuje na to, by być przypominaną i pielęgnowaną.

Fot. Piotr Stasiak