Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności

obchody

Pamięć i polityka historyczna w Hiszpanii

W ramach wydarzeń upamiętniających Dąbrowszczaków w 86. rocznicę wybuchu hiszpańskiej wojny domowej nasze stowarzyszenie zorganizowało w Muzeum Polin rozmowę wokół pamięci i polityki historycznej w Hiszpanii. Razem z Almudeną Cros, prezeską stowarzyszenia Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales oraz dwiema świetnymi reportażystkami zajmującymi się Hiszpanią – Katarzyną Kobylarczyk i Aleksandrą Lipczak rozmawiałyśmy o nowej …

Pamięć i polityka historyczna w Hiszpanii Czytaj dalej »

86. rocznica wybuchu wojny domowej w Hiszpanii

W 86. rocznicę wybuchu wojny domowej w Hiszpanii wywołanej poprzez próbę wojskowo-prawicowego puczu przeciwko II Republice Hiszpańskiej i lewicowym rządom Frontu Ludowego Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności zorganizowało wydarzenia upamiętniające antyfaszystki i antyfaszystów z Polski…