Pamięć i polityka historyczna w Hiszpanii

W ramach wydarzeń upamiętniających Dąbrowszczaków w 86. rocznicę wybuchu hiszpańskiej wojny domowej nasze stowarzyszenie zorganizowało w Muzeum Polin rozmowę wokół pamięci i polityki historycznej w Hiszpanii.

Razem z Almudeną Cros, prezeską stowarzyszenia Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales oraz dwiema świetnymi reportażystkami zajmującymi się Hiszpanią – Katarzyną Kobylarczyk i Aleksandrą Lipczak rozmawiałyśmy o nowej „ustawie o pamięci demokratycznej”, o tym czym była okupiona transformacja ustrojowa po śmierci Franco, o nierozliczonych zbrodniach dyktatury, społecznej pamięci i państwowej niepamięci.