Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności

History

Materiały dotyczące historii Dąbrowszczaków.

Walki nad Jaramą. Wspomnienia Dąbrowszczaka

Wspomnienia Dąbrowszczaka Jana Bernarda dotyczące walk polskiego batalionu im. Jarosława Dąbrowskiego nad rzeką Jarama w lutym 1937 roku.

“Było to 8 lutego 1937. Z rana przeprowadziliśmy manewry polowe za Argandą w obecności generała…”

Pierwszy maja u Dąbrowszczaków

1 maja 1937 roku w miejscowości Cabanillas del Campo odbyła się pierwszomajowa uroczystość w batalionie Dąbrowszczaków. Wówczas został im przekazany słynny sztandar od KPP z hasłem „Najlepszym synom ludu polskiego – Za wolność Waszą i naszą”. W wydarzeniu brali udział mieszkańcy miejscowości, razem z którymi następnie urządzono festyn.

Olga Preiss

Olga Preiss to jedna z niewielu osób z Polski, które dołączyły w Hiszpanii do antyfaszystowskich milicji POUM. Urodziła się w październiku 1907 roku w Stryju (obecnie w Ukrainie) w mieszczańskiej rodzinie żydowskiej. W 1926 roku wyjechała do Paryża na studia medyczne, dzięki którym została lekarką.

Bloody fights of Polish interbrigadiers at Jarama

85 years ago, Polish volunteers fought bloody battles during the Battle of Jarama. About 170 of them were killed and wounded. Volunteers from the Dąbrowski Battalion (XII IB) were ordered to attack the hill with the "white house" occupied by the fascists, in order to relieve the critical section defended by the XI International Brigade.

Sala Grünstein

Sala Grünstein, a volunteer in the medical service of the International Brigades. She was born in 1912 in Wieluń (Poland). In 1932 she went to Paris to study, and as a result became a bacteriologist and chemist. During this period she was active in the left-wing organisation of Jewish students "Kampf". 

Gabriel Ersler

Gabriel Ersler (1913-2005) was born in Włocławek (Poland), studied medicine in Berlin until 1933, then in Bern until 1936, where he sympathised with the Social Democratic Party of Switzerland. He arrived in Spain in September 1937.

Marcel Langer

Marcel (Mendel) Langer was born in 1903 in Szczucin and grew up in Tarnów in a Jewish-Polish family. In 1920, the family emigrates to Palestine, where Marcel takes up a job in a railway workshop in Haifa.

Polish Volunteers in Almadrones

85 years ago, Antek Kochanek, commander of the Dabrowski Battalion and trade union activist among Polish worker emigrants in France, was killed in the battle for the town of Almadrones. He was one of the first Polish volunteers who came to Spain to fight against fascism.

Sant Pere de Torrelló

15 grudnia 1938 Dąbrowszczacy postanowili zorganizować w miasteczku Sant Pere de Torrelló Wielki Festiwal Narodowości XIII Brygady Międzynarodowej im. J. Dąbrowskiego. W skład Brygady wchodzili ochotnicy narodowości polskiej, żydowskiej, węgierskiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej i łotewskiej.

Cristina Kon-Rabe

Cristina Kon-Rabe was born in Warsaw in 1911. She married Spanish anarchist activist Mateo Baruta Vilà, secretary to Federica Montesna. When the conflict broke out Cristina was in Valencia working on the editorial board of a revolutionary magazine.