Stanowisko wobec agresji Rosji na Ukrainę

Jako stowarzyszenie zajmujące się pamięcią o osobach z Polski, które walczyły w hiszpańskiej wojnie domowej pod hasłem „za wolność Waszą i naszą” pragniemy podkreślić naszą solidarność z ukraińskim społeczeństwem napadniętym przez rosyjski imperializm. Militarny zamach na społeczność jakiegokolwiek kraju wymaga stanowczego potępienia i jak najszerszych działań pomocy wzajemnej.

Jako organizacja odwołująca się do wartości lewicowych i internacjonalistycznych solidaryzujemy się z ukraińską klasą pracującą i jej związkami zawodowymi, które stawiają opór agresji militarnej i walczą o godne życie ludzi pracy. Wyrażamy również solidarność z Rosjanami i Rosjankami aktywnie protestującymi przeciwko agresji własnego państwa na Ukrainę.

Za wolność Waszą i naszą! За вашу і нашу свободу! За вашу и нашу свободу!