Otwieramy archiwalny zbiór Dąbrowszczaków!

W najnowszym numerze kwartalnika Ośrodek KARTA możecie znaleźć informację o podjętej współpracy między naszym stowarzyszeniem a archiwum Karty, dzięki któremu ustanowiliśmy zbiór poświęcony Dąbrowszczakom. Jeśli wśród waszych krewnych mieliście ochotnika lub ochotniczkę Brygad Międzynarodowych, możecie złożyć wszelkie dokumenty i fotografie z nimi związane w bezpiecznym miejscu, gdzie materiały zostaną poddane profesjonalnemu przechowaniu i skatalogowaniu. Wystarczy napisać na nasz adres mailowy: ochotnicywolnosci@gmail.com

Przypominamy również, że rodzinom Dąbrowszczaków pomagamy w kwerendzie archiwalnej celem odnajdywania dokumentów i informacji dotyczącej walk i działalności ich krewnych w ramach Brygad Międzynarodowych.