Pamięci Robotniczej Brygady Obrony Warszawy

6 września 1939 roku z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej i klasowych związków zawodowych powołano do życia Robotniczą Brygadę Obrony Warszawy – ochotniczą formację antyfaszystowską, do której wstąpiło 5 tysięcy robotników pragnących bronić stolicy przed hitlerowską agresją.

Chcemy upamiętnić tysiące warszawskich robotników i robotnic tworzących lewicowy i robotniczy ruch antyfaszystowski w latach II RP, którzy we wrześniu ‘39 konsekwentnie postanowili stanąć na drodze niemieckiemu faszyzmowi. Jak wspominał dowódca brygady kpt. Marian Kenig: „Wówczas kiedy możni szukali schronienia za granicą, proletariat Warszawy przygotowywał się do jej obrony”.

Obecnie udział warszawskiej klasy robotniczej w obronie Warszawy jest zapomniany, nie pasuje on bowiem do głównonurtowej narracji historycznej propagowanej przez państwowe nacjonalistyczne instytucje historyczne. Dlatego tym bardziej ważne jest, żebyśmy upamiętnili i upamiętniły robotników i robotnice, dla których antyfaszyzm i obrona stolicy stanowiły naturalną konsekwencję zaangażowania w klasowy ruch związkowy i lewicowe partie i organizacje.

„W naszych oddziałach zgrupowali się jedynie ochotnicy, którzy chcieli walczyć z Niemcami nie tylko jako najeźdźcami Polski, lecz również jako z faszystami, których ideologii w sposób świadomy zdecydowanie się przeciwstawiali” – podkreślał kpt. Kenig.

Gdy 28 września 1939 roku zapadła decyzja o kapitulacji Warszawy, Mieczysław Niedziałkowski, legendarny lider i poseł Polskiej Partii Socjalistycznej, redaktor naczelny “Robotnika” zasiadający w Komitecie Obrony Stolicy miał oświadczyć: „Klasa robotnicza nie kapituluje. Klasa robotnicza walczy dalej” zapowiadając tym samym dalszą gotowość ruchu robotniczego do walki z faszystowskim najeźdźcą.

Wydarzenie będzie miało charakter wiecu przy kamieniu upamiętniającym siedzibę redakcji „Robotnika” i miejsce formowania Robotniczej Brygady Obrony Warszawy na ulicy Wareckiej 5/7 od strony ul. Tuwima. Start: 17:00.

Organizatorzy wydarzenia: Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności, Inicjatywa Pracownicza-Warszawa, Związkowa Alternatywa – Komisja Młodych, Organizacja Młodzieżowa Polskiej Partii Socjalistycznej, Razem Warszawa, Kolektyw Przychodnia Skłot.

Wydarzenie na portalu Facebook.