Szkice o antyfaszyzmie, kulturze pamięci i “dekomunizacji” na przykładzie Brygady Dąbrowszczaków

W najnowszym numerze niemieckiego kwartalnika naukowego “Arbeit – Bewegung – Geschichte” poświęconego badaniom nad ruchami robotniczymi możecie przeczytać naukową analizę praktyk protestacyjnych w obronie warszawskiej ulicy Dąbrowszczaków przeprowadzonych m.in. przez nasze stowarzyszenie w ramach inicjatywy “Łapy precz od ul. Dąbrowszczaków”.

Autorką analizy pt.”Für eure und unsere Freiheit!“. Skizzen zu Antifaschismus, Erinnerungskultur und „Dekommunisierung” am Beispiel der Dąbrowszczacy-Brigade” [“Za wolność waszą i naszą! Szkice o antyfaszyzmie, kulturze pamięci i “dekomunizacji” na przykładzie Brygady Dąbrowszczaków] jest Agnieszka Balcerzak.

Cieszymy się, że nasza praca jest dostrzegana przez badaczki naukowe. To również docenienie wagi Waszych działań – dziesiątek lub nawet setek osób, które na różne sposoby aktywnie wspierały obronę nazwy ulicy Dąbrowszczaków i przeprowadzały własne akcje.

“Opierając się na etnograficznych badaniach terenowych w Warszawie w latach 2017-19, analiza ta podąża za skoncentrowanym na aktorze i podmiocie podejściem etnologii europejskiej i skupia się z jednej strony na perspektywie konserwatywnej partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość i jej sojuszników, a z drugiej strony na aktywistach antyfaszystowskich jako wspólnocie pamięci i protestu. Dotyczy to m.in. członków stowarzyszenia Ochotnicy Wolności i ich praktyki protestacyjnej jako reakcji na forsowaną przez PiS “dekomunizację” przestrzeni publicznej. Analiza zorientowana na proces opiera się na podejściu dyskursowo-analitycznym oraz obrazowo-tekstowym. Źródłem są wywiady, wiersze, plakaty i zdjęcia z pamięciowo-kulturowych (protestacyjnych) wydarzeń, których (wizualny) język, symbolika, a także dyskursywne ograniczenia i współzależności są przedmiotem badań”

Artykuł dostępny jest pod linkiem.