Artykuły

Artykuły dotyczące zagadnień związanych z celami i działaniami Stowarzyszenia.

Michał Kulka-Kowalczyk

„Co dalej z ulicą Dąbrowszczaków w Warszawie?”
(Krytyka Polityczna)

W piątek 7 grudnia Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy skargi kasacyjne w sprawie zmian nazw warszawskich ulic, których dokonano w ramach procesu tzw. dekomunizacji. Bardzo prawdopodobne, że na mapę stolicy wrócą m.in. Aleja Armii Ludowej oraz ulice Lewartowskiego, Związku Walki Młodych, Kulczyńskiego czy Tołwińskiego. Wśród zaplanowanych rozpraw nie ma tej dotyczącej ulicy Dąbrowszczaków. Dlaczego?

Michał Kowalczyk

„Opór wobec „dekomunizacji” – punkt zwrotny w lewicowej polityce historycznej”
(Kwartalnik Kulturalno-Polityczny Bez Dogmatu)

Pod koniec maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał orzeczenia przywracające „zdekomunizowanych” patronów warszawskich ulic. Jeśli wyroki się uprawomocnią, to już wkrótce na swoje miejsce powrócą nazwy takie, jak m.in. Dąbrowszczaków, Armii Ludowej, Związku Walki Młodych czy Tołwińskiego.

Michał Kulka-Kowalczyk

„Ulica Dąbrowszczaków wraca na Pragę!”
(Krytyka Polityczna)

Apele na sesjach rady miasta i rady dzielnicy, petycje mieszkanek i mieszkańców, list otwarty środowisk naukowych… Po blisko trzech latach kampanii o zachowanie nazwy ulicy Dąbrowszczaków nastąpił przełom – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zdecydował, że upamiętnienie polskich ochotników i ochotniczek Brygad Międzynarodowych wróci na Pragę.

Michał Kulka-Kowalczyk

„Ulica Dąbrowszczaków: Zwycięstwo Adamowicza w Gdańsku, tchórzliwość Platformy w Warszawie”
(Krytyka Polityczna)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił wczoraj zarządzenia zastępcze Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, zmieniające nazwy siedmiu gdańskich ulic w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Wśród przywróconych decyzją sądu patronów są m.in. Dąbrowszczacy.

Pat Kulka-Kowalczyk

„Odpieprzcie się od Dąbrowszczaków!”
(Krytyka Polityczna)

Domagamy się niedopuszczenia do zmiany nazwy ul. Dąbrowszczaków w Warszawie, by pamięć o polskich antyfaszystach i antyfaszystkach nie została wytarta z mapy miasta.

Michał Kulka-Kowalczyk

„O pamięć Waszą i naszą! W rocznicę wybuchu hiszpańskiej wojny domowej”
(Krytyka Polityczna)

Konflikt o upamiętnienie Dąbrowszczaków jest przede wszystkim konfliktem wartości. Sposób opowiadania o przeszłości ustanawia punkty odniesienia dla myślenia o współczesności i przyszłości.