Upamiętnienie zamordowanych Dąbrowszczaków w Auschwitz-Birkenau

15 lipca razem z Almudeną Cros oraz Patricią Ure, reprezentantkami hiszpańskiego stowarzyszenia Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, upamiętniliśmy zamordowanych w Auschwit-Birkenau Dąbrowszczaków i wszystkich weteranów Brygad Międzynarodowych.

W imieniu naszych stowarzyszeń złożyliśmy wieńce w barwach Republiki Hiszpańskiej, z szarfami z następującą treścią:

“AABI a los brigadistas internacionales asesinados en Auschwitz” (ABBI brygadzistom międzynarodowym zamordowanym w Auschwitz) oraz “Stowarzyszenie ochotnicy wolności dąbrowszczakom”.