Dziękujemy!

 

10 kwietnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny przywrócił patronat Dąbrowszczaków nad ulicą na warszawskiej Pradze. Nasza trwająca niemal cztery lata kampania „Łapy precz od ul. Dąbrowszczaków” zakończyła się sukcesem. W tym czasie przeprowadziłyśmy i przeprowadziliśmy wiele działań, by obronić nazwę ulicy i przywrócić pamięć o polskich antyfaszystkach i antyfaszystach walczących w hiszpańskiej wojnie domowej.

Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie wysiłek i zaangażowanie wielu osób, grup i organizacji, które uczestniczyły w naszych działaniach lub na różne sposoby wspierały naszą kampanię.

W pierwszej kolejności chcemy wymienić osobę, która niestety nie doczekała tego zwycięstwa, a miała w nim swój ogromny udział: Ellę Laskowską, bratanicę Dąbrowszczaka poległego w Hiszpanii, mieszkankę bezpośredniego sąsiedztwa ul. Dąbrowszczaków, aktywną działaczkę społeczną. Ella była obecna na każdym organizowanym przez nas wydarzeniu i wielokrotnie zabierała podczas nich głos, zbierała podpisy pod petycją wśród mieszkanek i mieszkańców Pragi oraz współreprezentowała naszą inicjatywę na konferencji prasowej towarzyszącej złożeniu tej petycji na ręce Rady m.st. Warszawy. Jej zaangażowanie i determinacja inspirowały i dodawały sił do walki nam i innym osobom działającym na rzecz zachowania ulicy Dąbrowszczaków. Niestety, w zeszłym roku Ella odeszła nie doczekawszy zwycięstwa w tej sprawie. Będziemy pamiętać o niej i jej wkładzie w działania na rzecz zachowania pamięci o bohaterach i bohaterkach walki z faszyzmem.

Lista zaangażowanych osób, grup i organizacji, którym chcemy podziękować, jest bardzo długa – starałyśmy i staraliśmy się, aby była kompletna, jednak prosimy o wyrozumiałość, jeżeli o kimś zapomniałyśmy i zapomnieliśmy.

Podziękowania i gratulacje należą się mieszkankom i mieszkańcom ulicy Dąbrowszczaków i jej okolicy. Niemal 1700 z Was podpisało petycję do Rady m.st. Warszawy stanowiącą apel o zachowanie nazwy ulicy i nie uginanie się pod presją odgórnie narzuconej koncepcji „dekomunizacji”. Jesteśmy przekonani i przekonane, że to przede wszystkim tak duże poparcie z Waszej strony było kluczowym argumentem, który przekonał radne i radnych najpierw do porzucenia własnych planów zmiany nazwy ulicy, a następnie do zaskarżenia decyzji Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podziękowania kierujemy do Warszawski Chór Rewolucyjny “Warszawianka”, z którym współpracujemy od samego początku naszych działań. Dzięki Wam i Waszym występom pieśni Dąbrowszczaków odżyły na nowo, a nasze – często organizowane wspólnie z Wami – wydarzenia miały wyjątkowy charakter.

Swój nieoceniony wkład mają również działaczki i działacze Partii Razem (Razem w Warszawie) – dziękujemy za świetną współpracę i zaangażowanie w zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki podpisów pod petycją w sprawie ul. Dąbrowszczaków. Bez Waszego udziału i wielu godzin poświęconych na rozmowy z mieszkankami i mieszkańcami nie udałoby się zebrać tak szerokiego poparcia. Dziękujemy także za użyczanie sprzętu nagłośnieniowego na nasze wydarzenia i za to, że zawsze na nich byłyście i byliście.

Wiele naszych działań nie miałoby szansy się odbyć, gdyby nie gościnność miejsc, których dziś niestety już nie ma na mapie naszego miasta: państwomiasto, DZIKA Strona WISŁY – dziękujemy za Waszą otwartość i za to, że umożliwiałyście i umożliwialiście nam organizację różnych wydarzeń rocznicowych, pokazów filmowych i dyskusji. Jest nam niezmiernie przykro, że władze nie dostrzegły wartości w funkcjonowaniu tych miejsc i nie zapewniły należytego wsparcia dla Waszej działalności. Mamy nadzieję, że podobnie jak ulica Dąbrowszczaków, wrócicie jeszcze na mapę Warszawy!

Nasze działania i walka o nazwę ulicy zyskały rozgłos w mediach – o naszej inicjatywie pisały gazety i portale internetowe, gościliśmy i gościłyśmy także w audycjach radiowych i telewizyjnych. Pragniemy podziękować osobom i redakcjom, dzięki zainteresowaniu których mogłyśmy i mogliśmy opowiedzieć o naszej kampanii, dementować kłamstwa IPN-u oraz przybliżyć historię samych Dąbrowszczaków. Przede wszystkim dziękujemy Krytyka Polityczna za udostępnianie swoich łamów i publikowanie naszych komentarzy, oświadczeń i apeli. Za zainteresowanie tematem, publikacje o naszej inicjatywie i zaproszenia do rozmów dziękujemy w szczególności: „Jest sprawa” w RDC, Światopodgląd w Radiu TOK FM, Radiokomitet, Tygodnik Przegląd, FAKT24.pl, STRAJK.eu, Wyborcza.pl Warszawa.

Dziękujemy także tym spośród przedstawicieli i przedstawicielek władz m.st. Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ, których udało się przekonać do działania. Dziękujemy Piotr Pietruszyński za doprowadzenie do podjęcia przez Komisję Infrastruktury Rady Dzielnicy Praga-Północ uchwały opowiadającej się za zachowaniem ul. Dąbrowszczaków. Pragniemy także złożyć wyrazy uznania dla radnych m.st. Warszawy, którzy wysłuchiwali i które wysłuchiwały naszych argumentów i apeli na posiedzeniach Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego oraz na sesjach Rady m.st. Warszawy i najpierw zaniechali i zaniechały własnych planów „dekomunizacji” ul. Dąbrowszczaków, a ostatecznie zagłosowali i zagłosowały za zaskarżeniem zarządzenia Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Gdyby nie ten krok, upamiętnienie Dąbrowszczaków nie wróciłoby na mapę miasta. Dziękujemy!

Tak szeroka mobilizacja w sprawie ulicy Dąbrowszczaków nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony innych lokalnych inicjatyw oraz fanpejdży również podejmujących kwestie antyfaszyzmu, historii lewicy i sprzeciwu wobec „dekomunizacji”. Dziękujemy organizacjom, grupom, stronom, kampaniom i inicjatywom: Przywróćmy pamięć o Patronach Wyklętych, Historia Czerwona, Inicjatywa Pracownicza Warszawa, Antyfaszystowska Warszawa, W obronie nazw warszawskich ulic, Zostawcie Nasze Ulice, Pańska Skórka oraz wszystkim innym, które swoimi kanałami informowały o naszej kampanii i wyrażały wsparcie dla naszych działań.

Jednym z elementów naszej kampanii była organizacja różnego rodzaju wydarzeń – pikiet, spotkań, debat, pokazów filmowych itp. Chcielibyśmy i chciałybyśmy serdecznie podziękować osobom związanym z Kolektyw.kolektyw i TV Kryzys, które pomagały nam fotografując i filmując te działania. Dziękujemy za Waszą bezinteresowną pomoc i kibicujemy rozwojowi Waszych inicjatyw!

Dziękujemy osobom ze świata nauki i kultury, które otwarcie wyrażały poparcie dla naszych działań, a w szczególności sygnatariuszom i sygnatariuszkom listu otwartego do Wojewody Mazowieckiego. Poparcie Waszego autorytetu było ważnym elementem w drodze do sukcesu. Pragniemy podziękować też Ośrodek KARTA za podjęcie tematu polskich ochotników i ochotniczek walczących w Hiszpanii, za publikację materiałów archiwalnych na ich temat oraz współpracę przy ich opracowywaniu. Jesteśmy przekonane i przekonani, że temat Dąbrowszczaków wymaga rzetelnego opracowania i cieszymy się, że są osoby chętne do współpracy w tym zakresie. Za otwartość na podjęcie tematu oraz udział w jednej z naszych debat dziękujemy także portalowi Histmag.org.

Ogromne wsparcie otrzymaliśmy i otrzymałyśmy także ze strony rodzin polskich ochotników i ochotniczek Brygad Międzynarodowych. Bardzo dziękujemy za dzielenie się wspomnieniami i materiałami, ale przede wszystkim za wyrazy wdzięczności, poparcia i uznania z Waszej strony, które dawały nam energię do dalszych działań. Pozytywne sygnały od Was miały (i nadal mają) dla nas ogromne znaczenie i utwierdzają nas w przekonaniu o słuszności i istotności tego, co robimy.

Naszą kampanię popierały i aktywnie wspierały także osoby związane z działalnością muzyczną. Dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Jah Love Soundsystem za użyczenie namiotu i stołu na akcję zbierania podpisów pod petycją oraz za promowanie sprawy obrony ul. Dąbrowszczaków wśród swojej publiczności. Jak zwykło się dziękować na Waszej scenie: „big up”! Dziękujemy także zespołowi The Analogs za podjęcie tematu XIII Brygady Międzynarodowej im. Jarosława Dąbrowskiego w swojej twórczości oraz deklaracje wsparcia dla naszych działań i pomoc w promowaniu kampanii.

Pragniemy też podziękować grupom i organizacjom z innych miast w Polsce, które nie tylko wspierały naszą walkę o obronę patronatu Dąbrowszczaków nad ulicą w Warszawie, ale także same walczyły o zachowanie ul. Dąbrowszczaków w swoich miastach: Razem Warmińsko-Mazurskie, Ruch Sprawiedliwości Społecznej Pomorze, Lepszy Gdańsk. Działaczkom i działaczom z Olsztyna chcemy także jeszcze raz pogratulować sukcesu, natomiast gdańszczanom i gdańszczankom życzyć tego, aby w przyszłości ul. Dąbrowszczaków wróciła na mapę ich miasta. W tym miejscu pragniemy także wspomnieć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który będąc bezpośrednio zaangażowanym w obronę ul. Dąbrowszczaków w Gdańsku był sojusznikiem naszej sprawy i którego postawę pokazywaliśmy władzom Warszawy jako wzór odpowiedniego zachowania w obliczu „dekomunizacji”. Dziękujemy! Za wsparcie i częste wizyty na naszych wydarzeniach dziękujemy także łódzkiej inicjatywie Rewolucja 1905 roku.

Dziękujemy również organizacjom z zagranicy, które nam pomagały, nagłaśniały temat, zapraszały nas na swoje wydarzenia i motywowały do rozwijania działalności. We would like to thank organizations from abroad, who helped us, publicized the topic, invited us to their events and motivated us to improve and develop our activities: Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, A.C.E.R. Les Amis des Combattants en Espagne Républicaine, Aicvas, Svenska Spanienfrivilligas vänner, Abraham Lincoln Brigade Archives, International Brigade Memorial Trust, Fibi Ireland, Stichting Spanje 1936 – 1939, Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik. Thank you for your support!