Pamięci Dąbrowszczaków – 85. rocznica wybuchu wojny w Hiszpanii

W 85. rocznicę wybuchu hiszpańskiej wojny domowej upamiętnimy Dąbrowszczaków – antyfaszystki i antyfaszystów z Polski, którzy pod hasłem „za wolność Waszą i naszą” walczyli w obronie II Republiki Hiszpańskiej i klasy pracującej, z przestrogą, że „jeśli dziś padnie Madryt, jutro padnie Warszawa”.

Jak co roku spotkamy się na Powązkach Wojskowych przy pomniku Dąbrowszczaków (kwatera A41), gdzie wspólnie złożymy kwiaty i wysłuchamy przemówień zaproszonych gości.

Kiedy: 17 lipca 2021, 12:00
Gdzie: Cmentarz Wojskowy na Powązkach (ul. Powązkowska 43/45) przy kwaterze Dąbrowszczaków (kwatera A41)