Odsłonięcie Pomnika Pamięci Łódzkich Rewolucjonistów 1905 r.

Na Wzgórzu Niepodległości w Łodzi odsłonięty został Pomnik Pamięci Łódzkich Rewolucjonistów – Bojowników o Wolność, rozstrzelanych w okresie rewolucji 1905.

Bardzo cieszy nas wiadomość, że pamięć o nich została utrwalona. Pamiętamy bowiem, że robotnicy walczyli także o radykalne przemiany socjalne, a zawołaniem wielu z nich było PPS-owskie hasło „o niepodległość i socjalizm!”. Nie zapominamy też o robotnicach internacjonalistkach i robotnikach internacjonalistach, którzy na pierwszym miejscu stawiali wyzwolenie społeczne. Cieszymy się, że w Łodzi pamięć o robotniczym zrywie z 1905 jest wciąż żywa!

Gratulujemy Jackowi Wystop, pomysłodawcy i realizatorowi tego projektu. Dziękujemy też inicjatywie Rewolucja 1905 roku za kultywowanie pamięci o tej części łódzkiej historii!