“IPN: Zreformować? Zlikwidować? Pozostawić?”

Prezentujemy nagranie rozmowy, która odbyła się rok temu, 20 lipca 2019 roku w ramach wydarzenia “Pamięci Dąbrowszczaków – 83. rocznica wybuchu wojny w Hiszpanii” organizowanego przez Stowarzyszenie Ochotnicy Wolności. Tematem rozmowy był stosunek partii opozycyjnych do Instytutu Pamięci Narodowej i innych instytucji polityki historycznej. Ostatecznie zaproszenie przyjęła jedynie partia Razem, którą reprezentował Jan Burek.

Z opisu rozmowy:

“Obecne rządy doprowadziły do znacznego upolitycznienia instytucji kształtujących narrację historyczną – zarówno na poziomie personalnym, jak i w zakresie tego, jakie treści i w jaki sposób są przez nie przekazywane. Instytut Pamięci Narodowej, którego działalność zupełnie rozminęła się z akademickimi standardami badania historii i który z powodów ideologicznych unieważnia wyniki własnych śledztw sprzed kilkunastu lat; muzea, w których zmieniono kierownictwo, by prezentować „polski punkt widzenia”; czy Polska Fundacja Narodowa realizująca działania propagandowe za pieniądze pochodzące ze spółek Skarbu Państwa. Z Janem Burkiem reprezentującym partię Razem rozmawiamy o tym, jakie są potencjalne drogi wyjścia z tej sytuacji”.