Dąbrowszczacy w walkach o Almadrones

85 lat temu, 2 stycznia 1937 roku, w walkach o miasteczko Almadrones poległ Antek Kochanek, dowódca Batalionu Dąbrowskiego, działacz związkowy wśród polskiej emigracji robotniczej we Francji. Był jednym z pierwszych ochotników Polskich, który przybył do Hiszpanii, by stanąć do walki z faszyzmem. Dla Dąbrowszczaków Kochanek stał się legendarną postacią.

Zobaczcie nasze krótkie wideo opowiadające o walkach o Almadrones i udziale w nich Dąbrowszczaków!

We wspomnieniach Dąbrowszczaków pojawiają się różne wersje śmierci Antka Kochanka podczas walk o Almadrones, nie sposób dziś ustalić z całą szczegółowością ostatecznej wersji. Pedro Garcia z Foro Memoria Guadalajara przytacza w wideo jedną z nich – najbardziej heroiczną.

W wideo wkradł się mały błąd: Kochanek zginął drugiego stycznia 1937, choć w filmie mowa o pierwszym dniu miesiąca.

Zachęcamy do obejrzenia!