Cristina Kon-Rabe

Cristina Kon-Rabe urodziła się w Warszawie w 1911 roku. Związała się z hiszpańskim działaczem anarchistycznym Mateo Baruta Vilà, sekretarzem Federiki Montesny – ikoną hiszpańskiego anarchizmu i feminizmu, pierwszą kobietą na stanowisku ministra w Hiszpanii, które zajęła w trakcie wojny.

Gdy wybuchł konflikt, Cristina przebywała w Walencji, pracując w redakcji jednego z rewolucyjnych pism. Pod koniec 1937 roku trafiła do Barcelony, gdzie objęła funkcję sekretarza kontaktów zagranicznych Międzynarodowej Solidarności Antyfaszystowskiej (Solidaridad Internacional Antifascista), związanej z ruchem anarchistycznym organizacji mającej na celu pozyskiwanie międzynarodowego wsparcia i pomocy dla hiszpańskich sił antyfaszystowskich i rewolucyjnych. Gdy Emma Goldman przybyła do Hiszpanii jesienią 1938 roku, Cristina objęła funkcję osobistej tłumaczki słynnej anarchistki.

Wraz z upadkiem Republiki Hiszpańskiej Cristina Kon-Rabe razem z mężem wyemigrowała do Francji. Zmarła w Marsylii w 1985 roku.

Cristina Kon-Rabe (po prawej) w Barcelonie razem z dwiema ikonami ruchu anarchistyczno-feministycznego: światowej sławy Emmą Goldman (po środku) oraz Lucíą Sánchez Saornil – współzałożycielką hiszpańskiej organizacji Wolne Kobiety (Mujeres Libres).